Vaše zaměstnance najdete v sekci podnik v kartě lidé. Z tohoto místa můžete řídit veškeré operace. Karta je rozdělena na jednotlivé sekce.
Ne všechny sekce můžete Vy, jako manažer upravovat. 

V seznamu svých zaměstnanců najdete jejich statusy, jmenovitě:

 • OK - zaměstnanec má vyplněný kompletní profil, systém využívá
 • nekompletní - zaměstnanci chybí vyplněnit důležité informace (tyto informace svítí v jeho kartě oranžově)
 • varování - upozorňuje na nějakou důležitou skutečnost u zaměstnance (výpovědní lhůta, moc přesčasových hodin, etc.)
 • deaktivovaný - zaměstnanec není aktivní, profil čeká na jeho návrat (dlouhodobé volno, mateřská dovolená)
 • bez přístupu - zaměstnanec je přidán do systému ale zatím si nezaktivoval svůj profil

Jak přidám zaměstnance? 

Pro přidání zaměstnanců se podívejte sem.

Další sekce a jejich funkce:

a) Rychlé informace 

Slouží k přehledu základních informací o zaměstnanci, neslouží k úpravě zaměstnance. 

b) Měsíční přehled

Slouží k přehledu výkonosti zaměstnance v daný měsíc. Najdete zde kolik směn a hodin odpracoval, jestli má 100% účast na směnách, jeho procentuální vytížení a jestli si v daný měsíc vzal nějakou dovolenou nebo byl nemocný, včetně vypsaných datumů, kterých se to týká.

c) Osobní údaje

V této kartě má zaměstnanec uvedeny jeho osobní údaje, jako jsou kromě jména adresa, jeho kontakty a datum narození.

d) Pracovní úvazek

Tahle karta slouží k zaznamenání historie Vašeho zaměstnance u Vaší společnosti, jeho přiřazených pozic a lokalit. 

 • Úvazek

Jednotlivé záznamy o historii zaměstnání se nemažou, s každým novým záznamem vytváříte nový řádek, jímž se bude systém řídit.

Např. pokud zaměstnanci nastavíte, že pracuje na základně dohody o provedení práce, bude systém hlídat aby nepřesáhl 300 hodin za rok. Následně Vás 50 hodin před překročením tohoto limitu upozorní. 

Přidání nové dohody nebo úvazku se neukončuje předchozí dohoda nebo úvazek, ukončení musíte nastavit ručně. Nezapomeňte také správně nastavit zletilost zaměstnance, úvazek nelze upravovat, pouze ukončit a začít nový. Pokud se tedy stane, že si úvazek uložíte špatně, musíte ho ručně ukončit a vytvořit nový.

 • Pozice

Zde můžete zaměstnanci přiřadit pozice, které bude vykonávat, společně se úrovní zkušeností. 

 • ID zaměstnance

ID zaměstnance zde slouží k Vaší lepší orientaci, ID si vytváříte Vy osobně. Pokud nemáte, nemusíte se jím zabývat.

 • Poznámka

Váš osobní prostor pro poznámky k daným zaměstnancům, které je potřeba nezapomenout.

e) Další 

 • Rozdělení pravomocí

Jako manažer podniku nemusíte být jediný, kdo má právo vytvářet směny a upravovat plán směn. O tuhle pravomoc se můžete kdykoliv podělit se svými asistenty nebo zástupci. Uživatel s úrovní "zaměstnanec" vidí pouze svůj zaměstnanecký kalendář - svoje směny a nabídnuté směny. Uživatel na úrovni "manažer" vidí všechno tak, jak to vidíte Vy a má právo upravovat směny i uživatele.

 • Deaktivace zaměstnanců 

Deaktivace zaměstnance znamená, že Vám zaměstnanec zůstane v systému, ale nebude zařazen do plánu a tak mu již nebudou přiřazovány směny. Může se jednat o zaměstnance na mateřské dovolené, sezónní zaměstnance nebo dohodáře, kteří například přes letní prázdniny odjedou do zahraničí, ale mají v plánu se k Vám zase vrátit. Po dobu jeho deaktivace za daného zaměstnance neplatíte. Deaktivaci lze nastavit nejdříve k zítřejšímu datumu a systém se poté o vše postará.

 • Smazání zaměstnance

Pokud se rozhodnete se zaměstnancem ukončit spolupráci, je pochopitelné, že ho ze systému budete chtít vymazat. Zaměstnance můžete vymazat ručně ihned nebo mu nastavit datum smazání. Pokud má zaměstnanec určitou výpovědní lhůtu, můžete mu zadat do systému datum jejího skončení. My Vás poté upozorníme, že lhůta bude končit a následně jej ze systému vymažeme za Vás. 

Našli jste odpověď?