Přihlášení do systému

Po Vaší registraci stačí, abyste dole kliknuli na "přihlásit" a budete přihlášeni do systému automaticky. 

Nicméně pokud se budete k systému vracet a stránku jste si vypnuli, naše stránka z přihlášení do systému je https://app.dayswaps.com/login.  

Pokud zapomenete svoje heslo, stačí kliknout na "obnovit heslo". 

Pomohl Vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu. Objevil se problém při odesílání zpětné vazby.

Stále potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás