Možnosti zobrazení a řazení

Máte několik možností, jak si zobrazit Váš kalendář s plánem směn, podle toho co Vás zajímá v danou chvíli nejvíc. 

Typy zobrazení kalendáře:

 1. Měsíční - celý měsíc s přehledem směn u zaměstnance
 2. Týdenní - detailnější zobrazení směn v týdnu
 3. Denní - přehled o době a seřazení směn v jediném dnu
 • Měsíční (základní) zobrazení

Při měsíční zobrazení vidíte přehled všech směn pěkně za sebou, včetně volných dnů. Je to základní nastavené zobrazení, které naskočí pokaždé, když se vrátíte do systému. Oceníte zejména rychlou kontrolu naplánových směn a jejich počet, jasně viditelné přestávky mezi směnami a celkový přehled.

 • Týdenní zobrazení

Pokud se Vám lépe orientuje v menším úseku a měsíční zobrazení je na Vás příliš obecné, zvolte týdenní. I zde najdete směny seřazeny po dnech za sebou. 

 • Denní zobrazení

Při denním zobrazení Vám směny ukáží v řádcích. V tomhle formátu si je dokážete i poskládat podle jejich začátku a daný den se Vám seřadí hezky chronologicky. Tohle zobrazení Vám pomůžu například pokud se potřebujete podívat, jak se Vám směny překrývají a jak na sebe navazují. 


Řazení zaměstnanců

Pro změnu seřazení, stačí otevřít roletu “seřazeno dle” a máte na výběr:

 • Řazení dle jména

Vaši zaměstnanci se seřadí dle jejich příjmení. Pokud si chcete personifikovat seřazení, vpiště před příjmení číslo.

 • Řazení dle pozice

Zvolíte-li tohle řazení, Vaši zaměstnanci budou rozděleni do skupin podle toho, kterou pozici mají přidělenou. Pokud mají pozic více, najdete je taktéž ve více skupinách. Oceníte spíše při denním zobrazení dne.

 • Řazení dle lokality

Seřadí Vám zaměstnance dle přiřazených lokalit do společných celků. Pokud zaměstnanec nemá přiřazenou lokalitu, zůstane v celku se jménem "zaměstnanec bez přiřazené lokality".

 • Řazení dle typu smlouvy

Tohle nastavení Vám seřadí zaměstnance podle typu jejich smlouvy - nahoře budete mít zaměstnance na hlavní pracovní úvazek, potom zaměstnance s dohodou o provedení práce a naposled zaměstnance s dohodou o pracovní činnosti. 

 • Řazení dle začátku pracovní doby

Při denním zobrazení kalendáře, Vám zde seřadíme směny pěkně za sebou jak začínají. Vy si potom budete moci zkontrolovat, kde Vám směny zbytečně překrývají, nebo naopak, kde je potřeba směnu prodloužit.

Pomohl Vám tento článek? Děkujeme za zpětnou vazbu. Objevil se problém při odesílání zpětné vazby.

Stále potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás